درباره دارچیلا

نحوه بسته بندی محصولات دارچیلا

خیلی از شما با Preset های انیمیشن متن ها در افتر آشنا هستید ولی این Preset ها یک مشکل بزرگ داره، اینکه برای متون انگلیسی طراحی شده و تموم انیمیت ها از چپ به راست می باشند. ما به شما یاد میدیم که تنها با سه حرکت به صورت فارسی و از راست به چپ متن هاتون رو انیمیت کنید.

معرفی محصولا دارچیلا

خیلی از شما با Preset های انیمیشن متن ها در افتر آشنا هستید ولی این Preset ها یک مشکل بزرگ داره، اینکه برای متون انگلیسی طراحی شده و تموم انیمیت ها از چپ به راست می باشند. ما به شما یاد میدیم که تنها با سه حرکت به صورت فارسی و از راست به چپ متن هاتون رو انیمیت کنید.

نخوه ارسال محصولات دارچیلا

خیلی از شما با Preset های انیمیشن متن ها در افتر آشنا هستید ولی این Preset ها یک مشکل بزرگ داره، اینکه برای متون انگلیسی طراحی شده و تموم انیمیت ها از چپ به راست می باشند. ما به شما یاد میدیم که تنها با سه حرکت به صورت فارسی و از راست به چپ متن هاتون رو انیمیت کنید.

گالری